top of page
british-vlag_edited.png

The English Drivers Guild

De TEDG is voortgekomen uit de Rover club. Meer en meer leden voelden zich niet meer goed en uiteindelijk nam Danny Carpentier het initiatief een rally te noemen, zijnde de Vikingentocht.


Danny Carpentier

Op 18 mei 1990 was het zover en de 1ste vikingentocht startte in Oelegem. Deze rit werd ingericht door Danny en zijn toenmalige partner Linda Ernon. Er werd gehoopt op ruime deelname en die was er ook, niet minder dan 45 wagens stonden aan de start.  Deze rit is de basis geweest voor het samenkomen van  5 enthousiastelingen die op driekoningen 1991 officieel “The English Drivers Guild” zouden oprichten.


Als nieuwbakken club was er nog veel werk aan de winkel want alles diende nog te gebeuren.  Zo zou ook nr 1 van Drivers News verschijnen.  Het lijfblad van de Drivers. Dit eerste exemplaar werd toen nog - op wat nu een voorhistorische manier is - in elkaar geknutseld en gezien er geen budget was, zelf door de leden aan de andere leden verspreid door elk exemplaar eigenhandig af te geven. Eigenlijk gewoon een UPS avant la lettre.  Dat anglofilie geen holle betekenis is binnen de TEDG mag afgeleid worden uit het feit dat in het oprichtingsjaar al een uitstapje naar Beaulieu georganiseerd werd.   Dit zou al dan niet in clubverband een vaste waarde blijven voor veel leden.

In 1992 werd het eerste Drivers Dinner boven de doopfond gehouden. Toen al de eerste zaterdag na de algemene vergadering en op een uitzondering na altijd zo geweest tot op heden.  Na bijna 30 jaar zal 2021 hierop de eerste uitzondering zijn. Dat er hard aan het autootje geduwd werd mag blijken uit het ledenaantal dat in het 2de bestaansjaar al de 200 zou overschrijden. Voor een groot deel kwam dit door de clubstand op de meeting in St Niklaas. Tot op heden weten we nog altijd niet of de 38 leden die daar op een weekend bijgemaakt werden kwam door de goede promo voor de club of het gratis Engels bier dat rijkelijk uitgedeeld werd.  Een clubavond mocht niet ontbreken dus elke eerste dinsdag van de maand een groot kruis in ieders agenda. De Vogelenzang in ’s Gravenwezel was de uitverkoren pub voor deze maandelijkse samenkomsten. Dreamcar bestond toen ook al en door de  inzet van vele leden werd daar de 1ste prijs weggekaapt die ook ineens 50.000 goede ouwe Belgische frankskes op de clubrekening liet verschijnen.


In de jaren 90 richtte de GVA tochtjes naar England in. Een van de leden had toen een reisbureau en zo werd in 1993 deze mogelijkheid gebruikt om de eerste van vele UK tripjes te maken. Deze eerste periode was ook de periode waar de meeste leden zelf aan hun auto werkten. Deels kwam dit door het niet weinig voorhanden zijn van onderdelen en dus werd er nogal wat gewisseld en iedereen had wel een voorraadje onderdelen voor zijn model.  Het was nog het pre internet tijdperk, met landlijnen en de Gazette met annoncekes. Het wagenpark binnen de TEDG bestond toen ook hoofdzakelijk uit saloons en Rover was een beetje logisch het best vertegenwoordigde merk van de 30 verschillende merken binnen de club.

Danny bleef de kar trekken en was eigenlijk een beetje de club in hoogst eigen persoon.  Iedereen was dan ook stom verbaasd dat eind 1996 Danny aankondigde het voorzittersstokje door te geven. Gelukkig bleven de andere bestuursleden allemaal aan boord zodat de wissel vlot kon verlopen. Staf had als beroepstimmerman al een prachtige pub in elkaar geknutseld die steevast dienst zou doen als decor voor de verschillende clubstanden.  Het was dan ook in Drivers News 25 dat Staf Verret zijn eerste woorden als voorzitter schreef.

 

 

Staf Verret

 Onder de nieuwe voorzitter zien we voor het eerst deelname aan de Geitenstoet in Wilrijk.  Iets wat zou uitgroeien tot een jarenlange traditie en waar onze club verschillende malen de eer te beurt viel aanwezig te zijn met de meeste clubvoertuigen.  Peters nachtritten zag in die periode ook het levenslicht. Altijd leuk en met de nodige animo gezien toen de wet verbood om met de oldtimer te rijden na zonsondergang en voor zonsopgang. Dit was vrij moeilijk wanneer het een nachtrit betrof maar zover bekend zijn er toch nooit bekeuringen gevallen.

Drivers News werd toen in elkaar geplakt door Bernadette Govaerts. Dit plakken mag je letterlijk nemen want het lijfblad werd toen nog uitgetikt, fotokes bijgeplakt en alles mooi gekopieerd. Eigenlijk onvoorstelbaar welke evolutie dat het maken van een clubblad in deze korte clubgeschiedenis heeft doorgemaakt.  De nieuwe voorzitter woonde in Schoten, bewust of niet, maar de praatavonden verhuisden ook naar Schoten waar de zolder van taverne Den Horst jaren dienst zou doen als clublokaal.


1998 was het jaar waar duidelijk werd dat de open tweezitters de bovenhand kregen op de saloons.  Ook was de opkomst van de rally duidelijk want zowaar door de TEDG werd voor de eerste van in totaal 5 keren de Rally rondom Antwerpen georganiseerd.  Hier kon je kiezen een eenvoudige rit of een sportieve met alle navigatie trukken van dien. Zowaar was er zelfs op afgesloten terrein een slalomproefje op tijd. Plaats van vertrek zou telkens de sleutelplaats van ons aller Eric Ronne zijn.  En het zou Eric niet zijn wanneer hij er niet voor zou zorgen dat alle deelnemers een volledig Engels ontbijt zouden krijgen. Gezien er altijd rond de 50 wagens startten was het toch een hele uitdaging om meer dan 100 “fully cooked” ontbijtjes te serveren.  Als Engelse club was een full English toch een belangrijke want Staf zou met zijn entourage elk jaar op de Historic ook voor een niet te versmaden ontbijt zorgen. 

Door allerlei omstandigheden was er even geen echte leiding maar voor de jaarlijkse persconferentie van het Antwerp Classic Salon in 2000 was er een vertegenwoordiger nodig die het goed kon uitleggen.  Deze werd gevonden in de figuur van David Smit die dan ook maar ineens voorzitter Ad interim werd gebombardeerd.  Hij deed dit met zoveel bravoure dat hij op de volgende algemene vergadering definitief benoemd werd en dit zou blijven tot en met de algemene vergadering van 2017.


David Smit

In die periode veranderde bijna het voltallig bestuur met toch wat aanpassingsmoeilijkheden, echter alles viel terug in de plooi en het clubleven ging in de goede richting verder. Het was in 2002 dat Ron Nieuwenhuijs zijn eerste Holland toer organiseerde en dit zou blijven doen om ons bijbracht dat het in Nederland ook mooi rijden is met al die verborgen pareltjes te.  2002 Was ook het jaar waarin Frank Leysen en Patrick De Lathouwer hun eerste van verschillende weekends organiseerden.  Op deze weekends liep het wel eens mis. Er werd nog vlot getest of de voorraad alcoholische drank van het etablissement voldoende was, hardtops verdwenen en het beroemde chambre six ontstond toen ook. Het jaar nadien zouden we Friesland aandoen waar we gelukkig heel het hotel afhuurden en er dus een gezellige TEDG bastion van maakten. De fluisterbootjes waren een openbaring maar stevig gebouwd want hoe we ook probeerden, we konden geen enkel clublid zijn bootje laten zinken.  Zelfs de overvloedige regen zorgde daar niet voor.


De BBQ’s werden in het begin van de jaren 2000 vakkundig door Benny Demesmaeker en Paul Everaert georganiseerd.  Altijd een mooi toertje vooraf met als eindbestemming de BBQ plaats waar dan de ganse namiddag, meestal in zeer mooi weer van al het lekkers genoten werd.

Ook onze oldtimerclub kwam in aanraking met modern times want www.tedg.be zag het levenslicht onder de vakkundige leiding van Glenn, zoon van toenmalige secretaris Paul Van den Bergh.


Dat de TEDG weer echt op de Antwerpse oldtimerkaart stond bewees de nieuwe stand op de beurs in Antwerpen in 2003. Volledig nieuw gebouwd door niet minder dan een team van 15 enthousiaste leden, zijn er andere binnen onze club?

De klassiekers binnen onze club bleven met af en toe een nieuwe organisatie. 2006 Was het jaar waar de rallyborden het ganse jaar met de Union Jack gesierd werden. Dit werd 3 jaar aangehouden maar dan toch terug naar een nieuw ontwerp met manifestatie want sommigen hadden een muur met op het eerste zicht allemaal dezelfde bordjes.  Na verschillende jaren uitstappen naar Kent gedaan te hebben was dit door het stoppen van de organisatie door de GVA wat in de vergeethoek geraakt. Tijd om de draad terug op te nemen met het eerste tripje georganiseerd door Pascal Quirynen.  Eerste keer bescheiden naar Kent in het verlengde weekend van 21 juli 2006. Daar ontstond ook de traditie om tijdens die tripjes een Proms concert mee te nemen.  Moet gezegd dit eerste concert was een topper van formaat met de Royal Philharmonic Orchestra waar enkel de TEDG voorbehouden plaatsen had en de auto’s aan de ingang mooi opgelijnd  bewonderd konden worden. 

In 2007 zou Peter’s nachtrit al voor de 10 keer doorgaan en in het najaar ook het  traditie geworden verbroederingsweekend met de MAKkers.  2008 een zeer gevulde agenda met een toer in de Cotswolds waar dit keer het “Battle Proms concert” op de agenda stond in het geboortehuisje van Winston Churchill, Blenheim Palace.  Er werd naar goede Engelse traditie een picknick georganiseerd en wanneer de drank bij ons op was gingen enkele leden verbroederen met de buren en de “troops”.


Door de goede relaties van Ron Nieuwenhuijzen werden wij begin juli 2009 uitgenodigd door onze Duitse tegenhanger in Saarbrucken. Het moet gezegd worden, de Duitsers hadden er een perfecte organisatie van gemaakt en kosten noch moeite gespaard om ons een geweldig verlengd weekend te bezorgen.

De laatste jaren was er nog al wat onduidelijkheid over de technische keuring en werd een volledige praatavond naar vakkundige info van de heer Van Gorp van de autokeuring geluisterd. Datzelfde jaar was er al de 20ste Vikingentocht georganiseerd door Roland en Patrick met een JPS kleuren rallybord.  Later dat jaar zou de plas nog eens overgestoken worden richting Cornwall voor de 2 jaarlijkse UK reis.  Daar stond onder meer een volledig geleid bezoek aan Pendennis Shipyard op dat moment de 3de belangrijkste jachtenbouwer in de wereld.  Wij werden hier geweldig ontvangen en kregen echt alles te zien tot en met het bezoek op een bijna afgewerkt superjacht. Ook hier zouden wij weer naar een proms concert gaan en om ons te onderscheiden in de menigte ontstond daar de traditie om volledig in het wit aan te treden. Deze witte outfit zou zich nog regelmatig herhalen en buiten het rood de tweede officiële clubkleur worden. 2010 Was spijtig genoeg ook een zeer droevig jaar gezien Jan van der Steen, een van de steunpilaren van de club op 13 november kwam te overlijden. Gezien Jan vrijgezel was en een groot verzamelaar werden zijn boeken en automobilia binnen de club geveild. De familie schonk de helft van de opbrengst aan de club en zo ontstond de Jan van der Steen trophy, een mooie zilveren schaal voor de auto die Jan als auto van het jaar zou gekozen hebben.  Plezieriger ging het er aan toe op de laatste manifestatie van de club, de Kerststallentocht welke georganiseerd werd door Eric De Wever.  In de namiddag begon het flink te sneeuwen bijgevolg een prachtig decor om rond te rijden en nadien lekkere warme chocolade en natuurlijk glühwein met de nodige hapjes op domein Vrieselhof in Oelegem.


Door de goede keuken van Stanny Jacobs was het jaarlijks drivers dinner volgeboekt.  Met de 1 mei rit was ook een nieuwe traditie geboren.  Niet 100 % TEDG, maar de eerste ritten werden toch volledig door TEDG leden in elkaar gestoken. 2011 zou ook het jaar zijn waar het eerste Chateau Bleu weekend in Trooz zou plaats vinden. Dat de TEDGers actief waren mag ook afgeleid worden uit het eerste Ardèche weekend onder de kundige leiding van Guido Gilis.  De mindervaliden rit kende weer een grote opkomst waardoor bijna alle mindervaliden een plaatsje kregen in een Engelse oldtimer. De dankbaarheid van hen is altijd groot en zij weten steevast met wie zij vorig jaar zijn meegereden.  Door in te gaan op de uitnodiging in 2009 was het dit jaar aan ons om iets te organiseren.  We zagen het als organisatie heel groots en noemden het dan ook steevast 1ste internationale meeting. Eigenlijk was dit ook niet gelogen daar er Duitsers, een Nederlander en zelfs een Luxemburger deelnamen. Een geweldig weekend dat spijtig genoeg maar een éénmalige gebeurtenis gebleven is. Drivers news deed eens helemaal het verhaal van de Union Jack uit de doeken want wat bleek, wij hadden onze vlag al jaren verkeerd hangen. De full story over de Union Jack werd in Drivers News 80 door Steven Meeusen gedaan.  Gezien de club 20 jaar bestond in 2011 en garage Metropool zo vriendelijk was haar showroom voor ons open te stellen werd daar op 6 december 20 jaar clubgeschiedenis in het kort naar voor gebracht door onze voorzitter.  De voorzitter had ook toen al jaren goede relaties met de Sint en bijgevolg altijd een  leuke boel en iedereen een keertje op de schoot bij de Sint.  Echter dit jaar had er nog iemand goede relaties gezien er niet minder dan 5 hulp zwarte pieten (ja,ja echte zwarte) waren. Ook in 2011 de eerste kwis georganiseerd in Christus Koning onder kundige leiding van Steven en Annemie. Het jubileumjaar was dus echt een goed gevuld jaar.

Het 21ste clubjaar 2012 zag de klassiekers binnen de club terug georganiseerd worden. De Uk reis zou naar Schotland gaan, maar dan het echte Schotland helemaal tot John o’ Groats. Gezien Peter Verbrugge tijdens de reis verjaarde had HM the Queen herself ons uitgenodigd om de kurken te ontstoppen op het royal grass in Balmoral, maar we moesten wel de stoppen terug meenemen.  Tijdens diezelfde reis zou de TEDG ook voor de eerste keer in haar bestaan en mogelijks ook de laatste keer de 2de plaats halen in de Tug of war tijdens de Highland games of Attadale.  Een geweldige prestatie met zowaar een geldprijs.  Aan de Hill Run werd toen ook nog deelgenomen door de allerstrafsten, echter zonder enige podiumplaats.


Een bezoek aan de ateliers van Autoglasclinic en gegidst bezoek aan de Dossinkazerne waren het ontstaan van een nieuw fenomeen.  In de winter was er niet veel te rijden, dus werd getracht het algemeen niveau van de clubleden wat op te krikken en dit in voorbereiding van Steven en Annemies wederkerende kwissen.

Per nummer 90 of lente 2013 was Paul Everaert de nieuwe redacteur.  Het nieuwe clublokaal zou Den Moor in Broechem worden.  Leuke locatie waar we na een tijdje een zaaltje voor ons alleen zouden krijgen.  Gezien er veel TR rijders zijn binnen de TEDG werd met nogal wat leden deelgenomen aan de festiviteiten in Jabbeke voor de viering van 60 jaar speed record.  In het najaar zouden Albert Jaamann, Ronny Verschueren en Eric Ronne de koppen bij elkaar steken om een teambuilding rally in elkaar te steken. Vanaf juli 2013 zou ook de nieuwe wetgeving voor oldtimergebruik in voege komen dat bijna een onbeperkt gebruik toestaat. In de Nekkerhal zouden wij tijdens Dreamcar nog eens trachten de 1ste prijs van 1250 € weg te kapen.


De 23ste jaargang verwelkomde enkele nieuwe leden, waaronder huidige voorzitter Eric De Backker. Gezien al verschillende leden hun garagepoort vol hingen met rallyborden werd beslist om nog maar 1 bord te maken voor het ganse jaar en daar per event een stickertje op te kleven. Behalve de vrouwen want Leen Geerts en Linda Van de Vyver organiseerden hun eerste zeer succesvolle ladies rit en stonden erop hun eigen rallybord te hebben.  Als meegaand bestuur werd dit natuurlijk met alle plezier toegestaan. Het cultureel niveau werd verder opgekrikt door een bezoek aan de Red Star Line georganiseerd door Elly Helsen en een namiddag bezoek aan de Antwerpse droogdokken dank zij Steven Adriaens. Gezien David 10 jaren op de teller had als voorzitter werd de gebruikelijke taart versierd met zijn beeltenis.  Om meer inhoud te geven aan de jaarlijkse BBQ werd Gert Beets uitgenodigd voor een uiteenzetting over waardebepalingen van oldtimers.  De tweejaarlijkse UK reis zou naar Wales gaan. In Crickhowell werd nog eens getoond hoe sterk de TEDG aan elkaar hangt.  Robert & Linda werden zowaar terug in hun huwelijkskleding gehesen daar het hun huwelijksverjaardag was. En of dit nog niet genoeg was zouden meneer pastoor Toon ’s avonds de plechtigheid nog eens overdoen tot groot jolijt van ons zoeteke want die kwam niet meer bij tot de volgende morgen van haar gelach.  Dat de TEDG steeds internationaler gaat blijkt wel uit de deelname met 6 wagens aan de Gran Premio Nuvolari.  Peter Verbrugge kreeg ook concurrentie van Ronny Verschueren zodat er 2 nachtritten georganiseerd werden binnen de TEDG.


2015 zou beginnen met een bezoek aan het Louwman Museum in Den Haag. Om milieuvriendelijk te zijn werd er zowaar een bus ingelegd en die zat gezellig vol. Volgende toch wel bijzondere feit was dat niemand minder dan Norman Dewis zaliger onze stand bezocht voor een praatje en het aansnijden van de traditionele taart.  Geweldige man die lang op onze stand bleef en geweldige verhalen aan ons allen vertelde over zijn leven als testpiloot bij Jaguar.  De Guinness vloeide dankzij Piet Cassimon weer rijkelijk, bijgevolg 2 dagen full house. Verder de klassieke events met de altijd aanwezige toffe clubsfeer.  Tor organiseerde nog een bezoek aan Audi en tevens weer de meer dan gesmaakte havenrit. Het 100ste Drivers News kreeg 2 klinkende champagne glazen als passende cover. Door de geweldige belevenis tijdens de Nuvolari werd nu beslist om met 6 wagens aan de Ennstal Classic in Oostenrijk deel te nemen. Mooie ritten met goede catering en perfecte organisatie. Op het afsluitdinner hadden wij als TEDGers het geluk allen samen aan de tafel naast  Sir Stirling Moss te zitten waardoor er toch de nodige kiekjes voor het nageslacht konden gemaakt worden. Vriendelijke man die eigenlijk een beetje oud was voor deze dingen. Het jaar werd afgesloten met lekkers op de cars & coffee in Kapellen onder kundige leiding van Steven Meeusen en Peter Verbrugge.

Om zowaar 25 jaar clubgeschiedenis te herdenken werd een pracht receptie gehouden in de showrooms van LMB tussen de nog prachtigere oldtimers. Dit dank zij de welwillende medewerking van Rob Brouwer, ondertussen bevorderd binnen de TEDG rangen tot redacteur en webmaster.  Om ons jubileum aan de grote klok te hangen hadden wij aan de organisatoren van de Antwerpse Oldtimerbeurs een paar metertjes extra gevraagd om iets speciaals te doen. En dank zijn een goed team onder leiding van Eric De Wever en Erik Goorden werd het iets speciaal.  Ook wij hadden een “schoon verdiep” op onze clubstand waar wij een high tea in stijl serveerden voor alle leden en genodigden.  We staken hiermee toch weer letterlijk boven de andere clubstands uit.


Op 8 mei zou onder het deskundige opzoekwerk van Paul Everaert terug de 1ste Vikingentocht gereden worden, geen sinecure, maar het lukte hem toch om de meeste stukken van het origineel terug af te rijden.  Verder zien we terug de BBQ die gezien het jubileumjaar eigenlijk quasi gratis was voor wat allemaal aan lekkere dingen aangeboden werd.  De Uk reis zou dit keer richting Lake District gaan waar buiten zeer mooie landschappen en bezoeken toch de Hardknott pass door allen bedwongen werd.  In augustus werd de eerste Sailability georganiseerd door Erik Goorden waar meer auto’s waren dan mindervaliden zodat zeker iedereen een plaatsje had voor een mooi toertje in de omgeving van Mol.


Eric de Backker

Het jaar 2017 zou een speciaal jaar worden gezien David Smit na meer dan 60 % van het bestaan van de club voorzitter te zijn geweest de hamer doorgeeft. Op de ALV stelt Eric De Backker zich kandidaat en wordt met voltallige meerderheid verkozen. Niet alleen David zette een stapje terug, ook Steven Meeusen deed dit.  In Frank Van de Weyer werd hier een waardige opvolger voor gevonden.  Met alle posten terug bezet kon er een mooi gevuld jaar beginnen.  In april werd er een keertje iets anders gedaan door met een 20 tal auto’s van de TEDG de tentoonstelling in Autoworld over de Engelse Klassieker te verfraaien.  2017 zou ook het begin van de beperkingen zijn in het gebruik van onze troetels, namelijk de LEZ zones. Ondertussen heeft de TEDG ook een facebookgroup want zelfs een oldtimerclub dient mee te gaan met de tijd.  De Ennstal Classic werd nog een keertje aangedaan met 6 deelnemende wagens van TEDGers. Als herdenking aan het einde van WO I werd er in de westhoek een rit georganiseerd.  Als Anglofielen kon de TEDG niet ontbreken en na twijfels over de organisatie kwam uiteindelijk alles goed en was het een geweldige meeting.  Peter zou het in den donkere voor bekeken houden na zijn 20ste nachtrit. Niettegenstaande half oktober was het prachtig warm weer waardoor het een zeer aangename rit was, een afsluiting van een mooie reeks waardig.


2018 zou een mooi jaar worden voor het volledige bouwteam.  De jury van het Antwerp Classic Salon had eindelijk begrepen dat wij al jaren een stand maken die top is en de enige waar altijd de meeste ambiance is. Wij zouden dan ook de 2de prijs in ontvangst mogen nemen. De van der Steen trophy werd uitgereikt aan Wim Vanherweghen met zijn toch wel unieke Armstrong Siddeley Hurricane.  De Drivers zoeken ook altijd verdere horizonten.  Zo nam Eddy Deno de kundige leiding over een ganse groep TEDGers richting Kroatie. Door zijn relaties aldaar een unieke reis. Dit jaar zou ook het nodige veranderen aangaande keuring van onze troetels. Waar vroeger geen keuring nodig was werd dit nu aangepast en moesten de +50 jarigen om de 5 jaar en tussen de 30 en 50 jaar om de 2 jaar. Het zou België niet zijn mocht er geen overgangsperiode van 2 jaar zijn.  Normaal zou de UK trip richting Schotse eilanden gaan, echter dit was geen sinecure om alles geregeld te krijgen voor 15 auto’s als je weet dat op sommige Ferry’s maar 6 auto’s in 1 keer gaan en er een overtocht ’s morgens en eentje ’s avonds is.  Als alternatief werd Ierland gekozen, maar dan wel met Noord-Ierland erbij gezien dit meestal niet aangedaan wordt en wij toch meer wensten te weten te komen waarom U2 de hit Bloody Sunday gemaakt had. In het najaar nog de ladiesrit die ondertussen al een paar jaar door Linda en Gerda gedaan werd en ondertussen een vaste waarde op de agenda geworden is. Als top Engelse club werd ook deelgenomen aan de herdenkingen van 100 jaar einde WW I in Flanders fields. Pieter Van de Lustgraaf schreef hier, zoals hij regelmatig doet de laatste jaren, een mooi en interessant artikel over. Het stond al jaren op de agenda, maar door omstandigheden nooit gelukt tot in november van dit jaar. Gert Beets zou voor de liefhebbers hun auto taxeren aan een speciale prijs in de lekker verwarmde garage Vermant. Ook dit werd weeral een leuke bijeenkomst.

Frank Van de Wyer hield belofte en droeg na 2 jaren redacteur geweest te zijn de griffel over aan Rob Brouwer. Niettegenstaande wij al jaren het clubdiner in een of andere parochiezaal hielden en de laatste 2 jaar de parochiezaal ondermaats was door verwarmingsproblemen werd er besloten op eens zot te doen en diner te houden op Jan Plezier en zo een boottochtje te maken door de haven. Goed idee, echter code geel en we bleven aan de steiger liggen.  Op de stand in het bouwcentrum zou de Austin A40 Sports komen te staan van Louis Van Dessel. Hij zou in 2019 dan ook de Jan van der Steen trophy winnen. Tradities werden nog verder gebroken na wat gesukkel met De Moor werd een nieuwe locatie gezocht en gevonden in de aeroclub  in Brasschaat.  Oude vliegtuigenthousiastelingen en oldtimerenthousiastelingen dat moet een goede match geven. Dus vanaf nu alle praatavonden in dat prachtige kader. Maar er moeten zekerheden zijn dus de BBQ bleef doorgaan in de Bellekenshoeve onder het vaste team.


Covid jaar 2020 was in de clubgeschiedenis een droevig jaar. Gelukkig nog juist de beurs in Antwerpen kunnen afronden waar al duidelijk minder volk was en het was gedaan.  Dit jaar ging de trophy Jan van der steen naar Ron Niewenhuijs met zijn mooie MG TC. Blijf in je kot werd de slagzin en we mochten in de eerste lockdown zelfs geen toertjes doen.  Rare tijd want als je ging fietsen moest je niet kijken of er auto’s kwamen. Het verkeer was zo goed als onbestaande.  Deed mij wat terugdenken aan de autoloze zondagen van de jaren 70tig, maar dan een paar weken achter elkaar. In april stelden we nog zaken uit naar het najaar, want dan zou alles wel voorbij zijn. Echter het ganse jaar zou niets worden, zelfs geen praatavonden.Het nieuwbakken 2021 zal ook nog een specialleke worden en op moment van schrijven 2 januari, ziet het er nog niet uit dat er verandering in gaat komen.  Echter de TEDG blijft bestaan en we nemen de draad terug op vanaf het weer mogelijk zal zijn...

bottom of page